Elever från två skolor i Ängelholm har på ett lekfullt sätt men med stort allvar fått utöva sina demokratiska rättigheter tillsammans med arkitekter och konstnärer. I en kreativ process och genom en serie workshops har eleverna fått ta del av grunderna i arkitektur och stadsbyggnad.  De har formerat ett riktigt demonstrationståg och fört samtal med kommunpolitiker. På platsen för det kommande stadshuset har samma elever byggt en stadshusprototyp med tydliga budskap om vad de önskar se när det nya stadshuset står klart.  

Elevernas idéer och önskemål har samlats, diskuterats och sorterats av projektgruppen som sedan formulerat ett medskick till den nu pågående arkitekttävlingen som avgörs hösten 2023.

I utställningen presenteras, via film, foto och modeller, en inspirerande process som landar i en vetenskaplig metod och akademisk fördjupning. Som besökare kan du prova på liknande moment som de eleverna deltagit i. Välkommen att tillverka en egen demonstrationsskylt, bygg ett eget rum med kartonger eller bidra till ett gemensamt plancollage!

Om projektet

Lek för demokrati är ett 4-årigt forskningsprojekt och samarbete mellan Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne, Lunds universitet LTH, SLU Tankesmedjan Movium och Ängelholms kommun. Projektet genomförs med stöd av Formas inom ramen för utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö.

Projektet Lek för demokrati byggs kring planerna för ett nytt stadshus i Ängelholm. Platsen och kommunens planer för en ny offentlig byggnad är utgångspunkt i projektet, som syftar till att utveckla en ny tvärdisciplinär arbetsmetod där det offentliga rummet gestaltas utifrån konstnärliga processer och barns lek. Erfarenheterna från de deltagande barnens skapande och reflekterande tas till vara i ett förslag till hur barnkonventionen kan omsättas i handling och bli en naturlig del av stadsutvecklingen. Projektet utforskar en ny metod för dialog i kommunala planeringsprocesser. Genom den konstnärliga processen skapas nya nätverk mellan barn, politiker, samhällsplanerare, medborgare och arkitekter. Utvärderingen av projektet skall generera en generell metod som ska kunna användas i olika sammanhang såväl i Sverige som internationellt.

Genom lek och praktiska konstnärliga processer skapas en grund för den metodutveckling projektet syftar till. Målet är att engagera fastighetsägare, kommunens tjänstepersoner, arkitekter, konstnärer, pedagoger och andra aktörer i att utveckla en hållbar och demokratisk metod för barns inflytande i stadsplaneringens olika faser.

Medverkande skolor

Klass 5 A, 5B, 5C, 5D Rebbelbergaskolan

Klass 5, Montessoriskolan i Ängelholm

Processpartners workshops

Sydväst arkitektur & landskap 

Kalle Brolin (konstnär)

Projektparter

Form/Design Center – Johanna Sjögren Duthy

Konstfrämjandet Skåne – Cecilia Sterner, Karin Lindgård, Sofia Landström

Lunds universitet, LTH – Per-Johan Dahl

SLU Tankesmedjan Movium – Lena Jungmark

Ängelholms kommun – Pernilla Magnusson Theselius