I utställningen Play for Democracy presenteras, via film, foto och modeller, en inspirerande process som landar i en vetenskaplig metod och akademisk fördjupning. Besökare kan prova på liknande moment som de eleverna deltagit i – tillverka en egen demonstrationsskylt, bygga ett eget rum med kartonger eller bidra till ett gemensamt plancollage!

Från kl 13:30 lyssnar du till representanter från projektet Lek för Demokrati.

 

Projektet Lek för demokrati är ett samarbete mellan Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne, Lunds universitet LTH, SLU Tankesmedjan Movium och Ängelholms kommun som genomförs med stöd av Formas.