Länge har landsbygden beskrivits som stagnerad. Samtidigt pågår här många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd. Dagens landsbygd låter sig inte enkelt definieras utan träder fram som en mångfacetterad miljö där varje plats är unik och har särskilda förutsättningar. Genom att lyfta olika aktuella initiativ i södra Sverige vill utställningen skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen väcker samtidigt frågan om staden verkligen är svaret på hållbar utveckling, och kan lokala lösningar ge svar på globala problem. Utställningen kompletteras med ett publikt program som bygger vidare på det samtal som inleddes under visningen på Rian i Falkenberg. Tanken med det publika programmet är att, som öppet forum, sprida, dela och fördjupa frågan om gestaltad livsmiljö på landsbygden.

Medverkande

Egnahemsfabriken på Tjörn R:ekobyn i Röstånga Hogslätts Vänboende i Bottna Chalmers Arkitektur Byns-DNA i Kvarnvik Väveriet i Uddebo Småhusbyn i Uddebo.  

Programserie: En annan landsbygd

Se digitala föreläsningar och samtal om gestaltad livsmiljö på landsbygden samt presentationer av de medverkande projekten på Form/Design Centers Play-kanal ››     

Utställningen är producerad av Rian designmuseum, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning. Utställningsgrafik av Bukett grafik. Programserien för En annan landsbygd produceras av Form/Design Center och genomförs med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.