Tillsammans är ledordet för Ulla Herlitz och Hans Arén som skrivit en idébok om lokal demokrati, ekonomi och planering. De vill lyfta fram att lokal samhällena har mycket att bidra med i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Inte bara som producenter av mat, energi och rekreation utan också i arbetet med att stärka cirkulära ekonomiska kretslopp och medborgarnas inflytande och medskapande i den fysiska planeringen. Författarna menar att civilsamhället, näringslivet och det offentliga måste hitta nya samarbetsformer. I boken Den första samhällsnivån utvecklar de en modell för nya demokratiska sätt att arbeta tillsammans.

En annan landsbygd

Föreläsningen görs i samband med En annan landbygd – en utställning som lyfter den mångfacetterade landsbygden genom att presentera aktuella initiativ och utvecklingsprojekt i södra Sverige. Föreläsningen publiceras 12 maj på Form/Design Centers Play-kanal ›› 

Programserien för En annan landsbygd produceras av Form/Design Center och genomförs med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning. Utställningen är producerad av Rian designmuseum, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.