Mänskligheten lever idag över jordens tillgångar. Vårt samhälle står inför en omvandling av historiska mått för att uppnå en hållbar framtid som inte bygger på nuvarande ekonomiska logik. Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö och har deltagit i det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande. I projektet har fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar. Pernilla Hagbert ger en presentation av scenarierna och en sammanfattning av slutsatserna från projektet.

En annan landsbygd

Föreläsningen görs i samband med En annan landsbygd – en utställning som lyfter den mångfacetterade landsbygden genom att presentera aktuella initiativ och utvecklingsprojekt i södra Sverige. 

 

Programserien för En annan landsbygd produceras av Form/Design Center och genomförs med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning. Utställningen är producerad av Rian designmuseum, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.