Den osynliga kontinenten är ett film som handlar om hur förändringsprocesser inom jordbruk, lantbruk och samhällsomvandling på landsbygder och mindre orter påverkar den gestaltade livsmiljön. På en gemensam resa besöker Magnus Ljung (forskare och verksamhetsledare på RådNu), Nils Björling (arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad) och Liv Sonntag (landskapsarkitekt) ett stråk av platser av olika skala och geografier. Samtalet kombinerar kunskap om arkitektur, stadsbyggnad, landskapsvård och jord- och skogsbruk för att synliggöra hur landsbygdernas livsmiljöer gestaltas av en mångfald av olika aktörer och planeringsnivåer. Syftet är att diskutera hur arkitekter behöver utveckla tvärdisciplinära kunskaper för att utveckla nya metoder för att påverka gestaltningen av den fysiska miljön. Samtalet beskriver hur landsbygderna förändras på andra sätt än städerna och därmed kräver andra verktyg och perspektiv för att bli synligt. Landsbygden är helt enkelt för stor för att gestalta genom formgivning och det blir därför mer betydelsefullt att arbeta med gestaltning genom att påverka de rumsliga processer som pågår. Samtalet konkretiseras genom att det tar utgångspunkt i ett antal platser längs med ett geografiskt tvärsnitt och utifrån olika platser beskriver de rumsliga processer som pågår kring tätorter, åkermark, skogsmark och infrastruktur.

En annan landsbygd

Filmen visas med anledning av En annan landsbygd – en utställning som lyfter den mångfacetterade landsbygden genom att presentera aktuella initiativ och utvecklingsprojekt i södra Sverige. 

 

Filmen är skapad av Nils Björling Chalmers arkitektur i ett samarbete mellan Angelica Åkerman, Sveriges arkitekter Skåne, Form/Design Center, Väveriet Uddebo, Ekstrand Media och SLU och stiftelsen ARQ. Produktion: Auga Film. Foto och Film: Isac Eliasson Programserien för En annan landsbygd produceras av Form/Design Center och genomförs med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning. Utställningen är producerad av Rian designmuseum, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.