Om Utvalt

Projektet Utvalt lanserades 2014 och den första utställningen, Utvalt i Skåne, öppnade sommaren 2015. Närmare 400 ansökningar kom in och 25 bidrag valdes ut. Utställningen visades på fem platser och sågs totalt av 65.000 personer. Både innan och under utställningsperioden ordnades seminarier och workshops, i dessa 33 programpunkter medverkade fler än 2000 personer. Turnén avslutades 2016 och 2017 drog nästa omgång igång. Utvalt i Skåne 2018 lockade 250 sökande, 29 bidrag valdes ut. Utställningen visades på 3 platser och sågs av 33.000 personer. Elva programpunkter besöktes av totalt 850 personer.

När nu den tredje omgång av projektet startar tar vi med oss de goda erfarenheterna och välkomnar sökanden från hela södra Sverige, Utvalt i Skåne blir Utvalt i Syd 2021. Vi hoppas få se stor regional spridning bland de sökande och därigenom möta ytterligare formuttryck och traditioner i spännande förening.