Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik. Utvalt uppmuntrar samarbeten där utövare med olika kulturella och konstnärliga ingångar till hantverk och tradition kan skapa mervärden. Projektet genomförs som en jurybedömd vandringsutställning kompletterad med seminarier och workshops för utövare och allmänhet. Utvalt i Skåne arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och Form/Design Center. Projektet främjar den handgjorda formens utveckling inom dagens formområde i Skåne. Utvalt ska återkomma vart tredje år (2015, 2018, 2021) och utvecklas med stöd från Region Skåne. Ansökningar 2018 Ansökningsperioden är nu över och juryn har påbörjat sitt arbete med att gå igenom de totalt 240 inkomna ansökningarna. Efter juryns första individuella genomgång samlas bidrag in till den det gemensamma jurymötet som äger rum i Malmö i mitten av mars. De första beskeden till de som sökt lämnas ut under v 8 och 9. Utställningen öppnar den 14 juni på Form/Design Center. Årets jury Juryn i Utvalt består av tre personer som var och en representerar ett formområde och som innehar särskilda kunskaper om detta. De har också aktivt och på olika sätt intresserat sig för frågor kring handens arbete avseende kvalitet, utveckling och sammanhang. Juryn för denna omgång består av: Matti Klenell, Agneta Linton och Anne Elmdahl. Matti Klenell Matti Klenell är arkitekt och formgivare, utbildad på Konstfack. I dag driver han en egen verksamhet främst inriktad mot möbel- och produktdesign. Han har också arbetat mycket med unika formgivnings- och utsmyckningsuppdrag framförallt i glas. Exempel på uppdragsgivare är Iittala, FontanaArte, Källemo, NakNak, David Design och Lintex. Dessutom medverkade och ledde Klenell det uppmärksammade projektet "A New Layer” med fokus på formgivning av lackhantverk som bland annat visades på Form Design Center våren 2015. Just nu är han huvudansvarig för inredningen av café och restaurang på nya Nationalmuseum som öppnar hösten 2018. Agneta Linton är adjungerad professor på masterprogrammet Craft på Konstfack i Stockholm, samt arbetar på Eskilstuna konstmuseum som intendent med ansvar för utställningar och samlingar. Hon har haft flera styrelseuppdrag inom konst och konsthantverk och är flitigt anlitad som konsult, gäst kritiker, kurator, sakkunnig och moderator. År 2007 var hon initiativtagare samt en av tre grundare till Gustavsbergs Konsthall, en konsthall för samtida konsthantverk, där hon också arbetade som chef fram till 2013. Linton är utbildad konsthantverkare med en MFA från Konstfack och är representerad på bland annat Nationalmuseum och Röhsska museet. Anne Elmdahl Anne Elmdahl delar sin tid mellan det egna företaget Twistin’ of Sweden (inredningsdesign med framförallt handvävda textilier i naturmaterial) och tjänsten på Sörmlands Museum som projektledare och butiksansvarig. Hon har en utbildning som hemslöjdskonsulent i botten och hennes kulturella bas finns i hemslöjdens uttryck, materialkunskap och estetik. Hon var delaktig i uppbyggnaden och starten av butiken Svensk Slöjd som drevs under 15 år på Nybrogatan i Stockholm 2001-2016. Hon har varit ansvarig för två utställningsbutiker i samband med nationella hemslöjdsutställningar på Liljevachs Konsthall 1992 och 1998 samt ingått i ledningsgruppen för Svenska Hemslöjdsföreningars jubileumsutställning 2012. Hon har också arbetat som hemslöjdschef på Östgöta Hemslöjd i Linköping. Läs mer på: