Möjlighet att söka gavs de med en anknytning till något av sydlänen; Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar eller Jönköpings län. Personen skulle antingen vara född i, helt eller delvis bosatt i, eller studera/ha studerat inom området på eftergymnasial nivå. Läs mer på projektets hemsida ›› Juryn för 2021, Katarina Evans, Mikael Löfström och Cilla Robach, har alla gedigna erfarenheter inom områdena konsthantverk, slöjd och formgivning och de har alla på olika sätt och ur olika perspektiv intresserat sig för frågor kring handens arbete avseende kvalitet, utveckling och sammanhang. De sökande presenteras anonymt för juryn vilket gör att professionella och amatörer möts sida vid sida. De utvalda presenteras i samband med utställningens öppnande den 16 juni 2021. Se alla verk här ›› Efter visningen i Malmö under sommaren 2021 kommer utställningen att under 2021 – 2022 vandra vidare till Ronneby, Östersund, Tomelilla och Bodafors.  

Utvalt arrangeras av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund. Utvalt är ett nära och långtgående samarbete mellan de tre organisationerna och syftar till att stimulera utvecklingen inom området, öka kunskap, uppmärksamhet och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag. Utöver själva utställningen ordnas flera seminarier mellan och under utställningsperioderna. Utvalt utvecklas med stöd från Region Skåne.