Utvalt i Skåne blir Utvalt i Syd 2021. Efter Utvalt i Skånes två lyckade omgångar, 2015 och 2018, vänder projektet sig denna gång till sökanden som har anknytning till alla sydlän: Skåne, Blekinge, Halland, Kronobergs, Kalmars och Jönköpings län. En spännande utvidgning med syfte att främja den handgjorda formens utveckling inom dagens formområde i hela södra Sverige.

Föreläsningar

Under kvällen ges föreläsningar på temat Tradition och förnyelse – möten

SILVERSMIDE FÖR ROMSKA UNGDOMAR

Ett samarbete mellan Romska Kulturcentret i Malmö och Skånes Hemslöjdsförbund. Föreläsning och samtal mellan Erland Kaldaras – Romska Kulturcentret i Malmö, Annhelén Olsson – verksamhetsledare Skånes Hemslöjdsförbund och Louise Vitas – silversmed, samt Martin Kaldaras och Kevin Resblom som medverkar i projektet.

HÅLLBARA TRADITIONER OCH NYA FORMER FÖR SKAPANDE

Föreläsning av Johanna Rosenqvist, gästprofessor i konsthantverkets teori och historia vid Konstfack samt lärare på Linnéuniversitetet.

SPONTAN DESIGN

Föreläsning av Yuki Tango, formgivare och Jonas Larsen, formgivare och konstnär som tillsammande medverkade i Utvalt i Skåne 2018 med sitt projekt Pilglas. Under 2019 fick de Region Skånes designstipendium och under året inledde de ett samarbete med modemärket Tiger of Sweden.

ANMÄLAN

Anmäl dig nedan (begränsat antal platser)

Invajo.com

   

Utvalt i Syd arrangeras av Form/Design Center, Skånes hemslöjdsförbund och Konsthantverkscentrum. Det är en återkommande vandringsutställning som genomförs med stöd från Region Skåne. Inom projektet ges även föreläsningar, workshops och seminarium. Utvalt i Syd syftar till stimulera utvecklingen, öka kunskapen och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form.