Sege Park i Kirseberg är inte bara en kommande stadsdel, utan också en så kallad ”Testbädd” för olika lösningar inom delningsekonomi som innebär att människor delar på varor och tjänster – så att man kan äga mindre men samtidigt få tillgång till mer. Sege Park ingår i det nationella programmet Sharing Cities och i Malmö utformas och ägs testbädden av E.on, Form/Design Center, Lunds Universitet, Internationella miljöinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Trianon AB samt Malmö stad som också leder projektet.

I Sege Park kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i en gammal, attraktiv parkmiljö. Utvecklingsplaneringen har skett i samverkan mellan Malmö stad och 13 byggherrar och under de närmsta åren kommer uppemot tusen bostäder att färdigställas i både befintliga och nya byggnader.

Tanken är att boende och verksamheter tillsammans ska hitta nya lösningar för ett hållbart liv. För nya innovationer kommer att behövas; globala utmaningar som växande befolkning, urbanisering och ojämlikhet ställer nya krav på framtidens boende. I Sege Park kommer en rad olika aktörer att testa nya mobilitetslösningar, delningstjänster och klimatsmarta innovationer som främjar inkludering och trygghet.

I utställningen presenteras utmaningar och förslag som arbetats fram inom olika fokusområden:

Cirkularitet/cirkulär ekonomi - för att minska slöseriet med jordens resurser;
Kretslopp – för att hitta effektiva lösningar på energi-, vatten-, och avloppsfrågor;
Mötesplatser – för delaktighet, samvaro och gemenskap;
Trafiklösningar – för hur vi löser transporter i de växande städerna;
Sociala och ekonomiska faktorer – för delaktighet, samvaro och gemenskap.

Samarbetspartners, Sharing Cities Sweden, Sege Park Malmö
Trianon, E.ON, Form/Design Center, SLU, IIIEE (The national Institute for Industrial Environmental Economics, LU) och IVL Svenska miljöinstitutet.

Utställningen är producerad av
Form/Design Center, Malmö stad, Gullers Group

 

Om Sharing Cities
Sharing Cities Sweden är ett program som finansieras av Vinnova och är en del av Viable Cities: en strategisk innovationssatsning för smarta och hållbara städer. Målet är att förbättra det nationella och internationella samarbetet och att städer ska kunna utbyta erfarenheter av delningsekonomi. Arbetet har resulterat i ett antal världsledande testbäddar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå där delningsekonomins möjligheter och risker testas och utvärderas. Testbäddarna är som levande, urbana laboratorier där nya idéer kan prövas i en praktisk verklighet. Målet är att testbäddarna ska hjälpa Sverige att nå de globala hållbarhetsmålen. Arbetet med Sege Park är en del av Sharing Cities Swedens arbete med hållbara städer.