Vet du hur, var och av vem sakerna du omger dig med är gjorda? Vi lever i en tid när vi har allt mindre kunskap om hur tillverkning går till. Mycket produceras så långt ifrån konsumenten att anknytning till tillverkaren helt saknas. Att det historiskt funnits en direkt koppling mellan en industri och platsens människor, traditioner och materialtillgångar glöms lätt bort när produktionen blivit anonym och otillgänglig. Det är just dessa historier Folkform vill fånga genom sina designprocesser. Folkform, bestående av Chandra Ahlsell och Anna Holmquist, har sedan starten 2005 arbetat med att genom formgivning av möbler och föremål förmedla förståelse för vårt industriella arv – för människorna, platserna och processerna. Inte sällan lyfter de fram produktionstyper som riskerar att gå förlorade eller flyttas – och med dem all den kunskap som ärvts från generation till generation. Folkform har en stark fascination för material och just materialen får ofta leda vägen i deras utforskningar. Det började redan 2005 när Ahlsell och Holmquist inledde ett samarbete med den sista Masonitefabriken i Sverige, ett arbete som fortsätter än idag. Utställningen är producerad av Vandalorum och visades där 5/10 2019 – 8/3 2020

Folkform

Chandra Ahlsell och Anna Holmquist studerade industridesign tillsammans vid Konstfack i Stockholm. Ahlsell är även utbildad vid Pratt Institute i New York och Holmquist vid Goldsmiths i London. Folkform har bl a mottagit Future Design Days Award 2006, Årets Lauritz Icon 2016, Residence Stora Formpris 2016 och Bruno Mathsson-priset 2019.

Katalog

Nu kan du köpa katalogen över utställningen här>>.  

Tack till: Konstfack, Malmstens Linköpings universitet, Magnus Laupa, Masonitefabriken i Rundvik och Finnish fiberboard Utställningen är möjliggjord av Kulturrådet, Region Jönköpings län, Värnamo kommun och Vandalorums Partners: Hamrin, Liljedahl, Svenstig