Delningsekonomin tar avstamp i att resurser används smartare och effektivare. Tillgångar och tjänster delas och vi lånar eller hyr av varandra istället för att köpa nytt. Det som har gjort delningsekonomin möjlig är framväxten av digitala plattformar, betygssystem och nya betaltjänster. Sociala medier har sedan hjälpt till att sprida den. Uber – världens största taxibolag – äger inga fordon, Facebook – världens mest populära medieföretag – skapar inget innehåll och Airbnb – världens största förmedlare av boende – äger inga fastigheter. Att dela eller låna är inget nytt. Bönderna delade kvarnen, hyresgäster samsas om tvättstugan. I tid av nöd uppstår nya former av delande. Matfusk fick engelska vävare att öppna den första kooperativa livsmedelsbutiken 1844 och under 2:a världskrigets oljeransonering dök bilpooler upp. NIMBY är en utställning om delningsekonomi inom ramen för projektet Sharing Cities Sweden. Designers Andréason & Leibel har skapat koncept och utställningsdesign med illustrationer, animationer och objekt. – Målet med NIMBY är att skapa ett uppseendeväckande och lättillgängligt format att kommunicera olika lösningar inom delningsekonomi; dela tid, kunskap, energi, transport, ytor, prylar, tjänster, digitala plattformar osv. Med nya och annorlunda infallsvinklar visas möjligheter kring delande samt eventuella rekyleffekter, säger Helena Uesson, projektledare Form/Design Center. Sharing Cities Sweden Malmö är en av fyra svenska städer med fokus på delningsekonomi inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Testbädden Sege Park i norra Malmö är en fysisk och virtuell miljö där nya produkter och processer testas. Målet är att utveckla Sege Park till Malmös nya spetsområde och nationella skyltfönster för delningsekonomi och hållbar stadsutveckling. Testbädden utformas och ägs av E.ON, Form/Design Center, Lunds Universitet Internationella Miljöinstitutet, Malmö stad, Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet samt Trianon.

Se lunchinvigningen av NIMBY:

Thomas Öberg (Bob Hund) pratade, gapade och dansade kring ämnet delningsekonomi i samband med öppningen av utställningen