MKID är en liten design studio med bred erfarenhet inom strategiskt och varumärkesknuten industridesign, design management, produktdesign och produkt- och konceptutveckling. 

Bland uppdragsgivarna finns mindre lokala aktörer som Byggfabriken men också stora internationella företag som Britax. Senaste tillskotet på kundsidan är det enda svenska barnsäkerhetsföretaget Axkid som under sitt partnerskap med MKID fortsatt växa både i Sverige och i Europa. Samarbetet är långsiktigt och består av strategisk sortimentsutveckling, design management och industridesign.

MKID är även inblandade i ett startup projekt med ansvar för sortimentsutveckling och industridesign.