Över 90 designföretag och hantverkare bjuder under tre dagar i maj in alla 
designintresserade genom att öppna upp sina showrooms och gallerier runt om i Köpenhamn. Läs mer om festivalen här. På Sveriges ambassad visar vi skånsk design i utställningarna “What’s your DNA?” och SPOK Souvenirkollektion.

What’s your DNA?
Möt nio skånska designers i utställningen “What’s your DNA?” curerad av designer Kajsa Willner. Verken som visas i utställningen är framtagna utifrån ett tema. De medverkande formgivarna fick i uppgift att försöka gestalta sitt eget DNA i form, uttryck och material. I oktober 2017 öppnade utställningen på Dutch Design Week i Eindhoven. Satsningen på genomfördes av Form/Design Center inom ramen för exportprojektet Southern Sweden Creatives. Southern Sweden Creatives är ett projekt som stödjer sydsvenska bolag inom kulturella och kreativa näringar att nå ut internationellt.

SPOK Souvenirkollektion
SPOK Souvenirkollektion består av 10 lokalt designade och producerade samtida och hållbara souvenirer. SPOK – samtida produktion och konsumtion – är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen också en mer lokal konsumtion.

PLATS: Pop-up Embassy of Sweden, Sankt Annæ Plads 15A, Köpenhamn