Arkitektradhusen Brunnshög

Brunnshög är en ny stadsdel i Lunds norra utkant, präglad av de storskaliga forskningsinstitutionerna ESS och MAX IV. Stadsdelen är en del av Lund – länkad med spårvagn till stadskärnan – men är också en hub för forskning och kunskapsarbete med besökare och gästforskare från hela världen.

Arkitektradhusen Brunnshög
Arkitektradhusen Brunnshög

Arkitektradhusen utvecklades för att introducera enkänsla av bofasthet och variation på en plats präglad av ny bebyggelse, forskning och stora företag. Inspiration hämtades från såväl holländska radhus som gathusen i Lunds innerstad. Projektet har initierats och genomförts av Lunds kommun genom Brunnshögsprojektet under ledning av Christian Wilke.

Till skillnad från förfarandet i en vanlig markanvisningstävling vände sig kommunen uttryckligen till arkitekter. Ansökningar skulle skickas in av arkitekter, och de behövde innehålla garantier att arkitekterna som ritade husen även följde husen genom hela byggprocessen.

De sökande skulle redovisa projektens organisation, men ingen specifik process eller finansieringsmodell föreskrevs. En förhoppning var att markanvisningen kunde leda till nya upptäckter och kanske rentav en process och en stadsbild som går att utveckla på andra platser.

Radhusen befinner sig i olika skeden av produktion, och de första inflyttningarna skedde i juli. I utställningen delar de vinnande arkitekterna med sig av projekten, tankarna bakom, och lärdomar från processen.

 

Medverkande kontor ↓

Testbed

Testbedstudio

Projekt: Planck

Testbedstudio är ett kontor bestående av tre arkitekter som arbetar med idéer, strategier och gestaltning i olika skalor, från nybyggnad och ombyggnad av bostadshus och kontor till inredningar, utställningar samt planering av vårt gemensamma offentliga rum. Deras arbetssätt fokuserar på samarbete och dialog, och de äger och driver kontoret gemensamt.

Läs mer
Radar

Radar arkitektur

Projekt: PR Brunnshög

Radar arkitektur arbetar med arkitektur i vid mening – med byggnader, landskap, stadsbyggnad, stadsliv och planering. Sedan starten 2003 har de en bred sammansättning av kompetenser som arbetar i tvärfackliga kreativa team. Närheten till medarbetare med annan kunskap och andra perspektiv medverkar till att skapa en god förståelse för platsens förutsättningar och projektets potential.

Läs mer
Okidoki Brunnshög

OKIDOKI

Projekt: Onesix

OKIDOKI är en fullservicebyrå inom arkitektur. Det betyder att de är mer än ett arkitektkontor och att de säljer arkitekt- och designtjänster från strategisk rådgivning hela vägen till slutkonsument. Beställare anlitar oftast OKIDOKI för att vi kan kombinera en hög konstnärlig och kommersiell nivå med den största samhällsnyttan.

Läs mer
Lindvall

Lindvall A & D

Projekt: Townhouse

Lindvall A & D är ett litet kontor som primärt arbetar med mindre projekt, upp till 2-3000 kvm, ofta bostadsprojekt i flerbostadsform eller villor. Utöver detta gör dem inredningar av hotell och restauranger.

Läs mer