Fri entré

Lindvall A & D

→ Antal anställda: 3
→ Grundat: 1993
→ Kontor: Beläget Malmö

jonaslindvall.com
@ jonas_lindvall_ad

Lindvall

Beskriv ert kontor i korthet!
Vi är ett litet kontor som primärt arbetar med mindre projekt, upp till 2-3000 kvm, ofta bostadsprojekt i flerbostadsform eller villor. Utöver detta gör vi inredningar av hotell och restauranger. Vi gör även designprojekt för möbel-, belysnings- och köksindustrin. Vår övergripande målsättning är att göra projekt som vi är stolta över och som uppskattas av brukarna.

Hur brukar ni arbeta som kontor? 
Alla är i regel med i alla projekt till olika stora delar. Vi skissar var för sig, jämför, diskuterar och utvecklar vidare. Sen är i regel en person huvudansvarig för respektive projekt.

Hur vill ni arbeta framöver?  
Vi trivs bra med modellen vi jobbar efter. Vi vill fortsätta på samma väg och gärna samarbeta med andra aktörer som delar vår vision. För att skapa bättre och billigare alternativ behöver hela processen förändras. Modellen som man jobbar efter idag är onödigt komplicerad

Hur ser ni på arkitektens roll i byggprocessen i Sverige idag? 
Arkitektens roll är i våra ögon alltför svag.

Hur skulle ni vilja se arkitektrollen utvecklas framöver?  
Vi skulle gärna se att arkitektkåren var mer drivande i utvecklingen av ett vackrare och mer hållbart samhälle.

Vad tror ni om arkitektuppdraget som affärsmodell – behöver det utvecklas eller kompletteras? 
Den kan definitivt utvecklas och förändras. Vi ser gärna att duktiga arkitekter får mer att säga till om i processen.

Finns det något ni tror att staden kan göra annorlunda för att främja bättre byggprocesser? 
För att skapa bättre och billigare alternativ behöver hela processen förändras. Modellen som man jobbar efter idag är onödigt komplicerad. Olika förvaltningar och remissinstanser borde samarbeta mer för att påskynda, förenkla och göra byggnader mer ekonomiskt tillgängliga för boende. Kommuner kan ha ett större intresse av arkitektur och de möjligheter som god arkitektur bidrar med för att skapa ett bättre samhälle. Arkitektradhusprojektet är ett bra exempel på hur en kommun kan arbeta med detta för att skapa god boendemiljö.

Townhouse Brunnshög

→ Påbörjat: Hösten 2018
→ Byggstart: Hösten 2022
→ Inflytt: Slutet 2023 början 2024
→ Omfattning (i SEK och M2): 150.000.000 SEK, 2.226 kvm
→ Team från Lindvall: Carl Tengström, Garo Chahbandarian och Jonas Lindvall

_____________

Projektet beskrivet i korthet
Projektet består av 13 stycken unika townhouse fördelade på två längor runt ett torg i Lunds nya område Brunnshög. Med avtryck på ca 5 x 12 och en byggnadshöjd på 9 meter som begränsning för varje hus, har fyra arkitektkontor ritat bostäder med kvalitéer utöver det vanliga. Inspirationen för de olika kontoren har varit olika men ett gemensamt drag är kopplingen till äldre privathusbebyggelse i storstäder från förra århundradet. Förutsättningen med en relativt smal husbredd, men desto generösare höjd, har resulterat i ett projekt som helst upplevs i sektion. Dubbla takhöjder och stora ljusinsläpp är genomgående teman i många av husen.

Hur inleddes projektet? 
Genom att vi hörde talas om markanvisningstävlingen.

Hur strukturerade ni processen?
Vi gick ihop 4 stycken kontor för att skapa en dynamisk förutsättning för projektet. Kontoren är Elding Oscarson arkitekter, John Robert Nilsson arkitektkontor, Johannes Norlander arkitektur och så vi själva, Jonas Lindvall A & D. Vi arbetade var och en för sig och efter en första skissomgång komponerades de olika husförslagen ihop till färdiga townhouselängor.

Hur har processen skilt sig från processen i ett konventionellt uppdrag?  
Den största skillnaden var att vi arbetade gemensamt med andra kontor och att vårt kontor stått för den övergripande projekteringen i samarbetet med de andra kontoren. Sen har vår projektpartner Stjernplan varit involverade som bollplank i hela processen.

Hur strukturerades projektet finansiellt?
Projektet är ett samarbetsprojekt med Stjernplan AB.

Hur byggde ni upp ert team, och förändrades det under arbetets gång? 
Vi har engagerat hela vårt kontor samt flera av Stjernplans projektledare.

Hur upplevde ni i det här projektet riskerna som kom av en annorlunda byggprocess? 
Vi upplevde inte att detta förändrade något.

Fanns något i styrdokumenten – eller samarbetet med staden/kommunen – som var särskilt utmanande eller tacksamt? 
Vi upplevde inta att något var utmanande tvärtom är detaljplanen och Lunds kommuns vision för området en förutsättning för att kunna skapa god arkitektur.