Southern Sweden Creatives är för närvarande det största exportrelaterade projektet för kulturella och kreativa näringar i Sverige. Projektet fokuserar på sydsvenska företag i första hand verksamma inom film och tv, digitala spel, digitala medier samt design. Form/Design Center är en av nio partnerorganisationer och huvudansvarig för aktiviteter inom området design. Projektet är delfinansierat av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Tillväxtverket och löper under perioden 2016-2018.

2017

Milano Design Week, London Design Fair och Dutch Design Week är tre inflytelserika, internationella mässor med olika karaktär och inriktning som alla lockar stora mängder besökare årligen, och där intresset är stort för svensk design. Under 2017 skapade SSC möjligheter för 20 sydsvenska designföretag att delta vid mässorna genom olika satsningar. Här kan du läsa mer om projektets aktiviteter inom design under 2017: London Design Fair 2017 och Dutch Design Week 2017.

2018

Under 2018 arrangerar Southern Sweden Creatives återigen den svenska designpaviljongen på London Design Fair och erbjuder sydsvenska designföretag möjligheten att ställa ut på bästa läge inför över 27.000 professionella besökare under London Design Festival.

I samarbete med SPOK och Art & Science Initiative ger Southern Sweden Creatives formgivare i Skåne chansen att samarbeta med materialforskare för att tillsammans experimentera, utforska och visualisera de fantastiska material som är under utveckling just nu. Resultaten av dessa samarbeten presenteras i en samlingsutställning under Dutch Design Week i oktober.

Mer information om satsningarna under 2018 hittar du här: London Design Fair 2018 och Dutch Design Week 2018.