Genom passionsdrivna tvärvetenskapliga kollisioner skapas ny kunskap som genererar konkreta lösningar.

Läs mer om Art & Science Initiative »