Att ha mod och våga ta risker handlar om att vara trygg i sin praktik, att känna tilltro till sin egen förmåga och erfarenhet. Genom utställningens tematik ges detta gränsland av risktagande plats, som en möjligheternas sfär där såväl fullträff som misslyckande leder framåt.

Verken i utställningen har blivit till genom risk som metod eller process. Här syns konkret risktagande genom material och teknik eller upplevd risk som sårbarhet och utsatthet genom arbetsprocessen där identitet och investerad professionalism ställs på sin spets.

Medverkande konsthantverkare

Agnes Larsson, kol
Anna Olsson, textil
Cecilia Levy, papper
Fredrik Nielsen, glas
Frida Mälarborn Hoshino, keramik
Lilian Granqvist Fransson, textil
Lotta Grimborg, textil
Maja Stjärna, textil
Nina Westman, glas
Per Brandstedt, trä

7 x konsthantverk

RISK är den tredje utställningen i en serie om sju med samtida konsthantverk. Utställningsserien 7 x konsthantverk är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center och syftet är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap om och stärka visningsmöjligheterna för konsthantverk i Skåne. 

För varje utställning görs en utlysning bland Konsthantverkscentrum medlemmar, varannan gång för en grupputställning och varannan gång för en separatutställning.