Utställningen rymmer en brosch som döljer spåren av en god middag, textil med växtspår från specifika platser och ett möte mellan stengodslera och vattenslang. Lager på lager av fragment från det förflutna, en välbekant och trygg form i upplösning och fingeravtryck som ifrågasätter tillsammans med fläckar som kamouflage och glas med referens till en problematisk plats. De åtta medverkande konsthantverkarna har alla en egen tolkning av tematiken.

I utställningen möter vi också frågeställningar kring hur vi påverkas av materialen som omger oss och vilken betydelse de kan ha för våra upplevelser.

Ordet SPOTS många betydelser och möjliga tolkningar har genererat en utställning med ett ovanligt stort innehåll. Oväntade, inspirerande, tankeväckande objekt och frågor stannar kvar i även efter jag har lämnat rummet. Jag hoppas att våra besökare upplever samma sak och funderar på sina egna SPOTS.

Maria Vieweg, projektledare Form/Design Center

Utställare

Anna-Karin Arvidsson – keramik
Erika Kristofersson Bredberg – glas
Helena Malm – keramik
Jenny Edlund – metall, smycke
Margherita Pozzali – keramik
Mia Hultgren – textil
Rachael Cox – textil
Sverker Eklund – trä