Utställningen vill skapa en helhet med tematiken som en röd tråd och visa bredd i olika material och uttryck, mellan visuellt och taktilt. De utvalda verken representerar kvalitéer där varje verk bär sin egen berättelse och unika utgångspunkt; som också speglar konsthantverkets kraft att sträcka sig bortom objektet i reflektion kring materialets och hantverkets tradition, sociala och existentiella frågor. I utställningen visas verk som refererar till brukstradition och praktföremål, tillsammans med verk som är mer undersökande, experimentella och berättande uttryck.

Medverkande

Annette Gulbaek
Erika Emerén
Terese Williams
Eva Zethraeus
Eva Moritz
Catarina Hällzon
Karin Roy Andersson
Elisabet Frick
Annika Andersson
Masayoshi Oya
Moa Lönn

7 x konsthantverk

7 x konsthantverk är en serie med sju utställningar om konsthantverk och genomförs under perioden 2020 – 2023 genom ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center. Projektet visar konsthantverkets bredd och den expertis som konsthantverkaren besitter genom olika exempel på föremål och berättelser som presenteras i utställningarna.