Ett Drawing Room betyder både finrum för långväga gäster på besök men också en tillåtande teckningssal. Det kreativa rummet startar som en carte blanche dag 1 och fylls efterhand på med material genom möten utövare emellan.

Vi ber kreatörer i regionen att namnge några internationella utövare som inspirerar dem i deras praktik och som de skulle vilja ”hålla salong” för. Vi bjuder sedan in dessa kreatörer för att hålla en publik föreläsning och (för en mindre inbjuden grupp av utövare) hålla en workshop.

Syftet med projektet är framför allt att skapa utvecklande möten mellan internationella utövare men också att lyfta fram några av vår regions kreatörer som ibland för en allmänhet kanske är okända.