I Drawing Room bjuder lokala formgivare in internationella formgivare som de beundrar till ett internationellt möte för grafisk form i dess vida bemärkelse. Denna kvällen har Malmöbaserade BEAST Studio bjudit in danska formgivaren Matilde Digmann (Mat).

Föreläsning: The rules

Som kreatörer behöver många av oss avblockera och programmera om det vi har lärt oss av samhället. Vi behöver nya röster och berättelser – och vi behöver ge näring åt vår inre konstnär. The Rules är destillerat från ett forskningsprojekt om livet för framgångsrika kreatörer, många av dem strider mot vad vi traditionellt uppmanas att göra för att bli framgångsrika i våra karriärer.

I det här seminariet kommer Matilde Digmann att beskriva deras personliga väg från konsthistoriker till designer till konstnär till författare och de lärdomar Matilde har lärt sig på vägen.

Matilde Digmann

Matilde Digmann (Mat) är en icke-binär multidisciplinär konstnär och författare. Mats konstnärliga praktik är mångfacetterad — men förankrad i två huvudprinciper:

– Deras arbete kretsar kring skuggaarbete och att avslöja de saker vi vanligtvis vill hålla i inne, och därigenom peka ut partiska strukturer i samhället och avvikelser i den dominerande moralen. Mat arbetar med skugga (i jungiansk mening) på ett personligt såväl som på ett samhälleligt plan.

 – Det andra fokuset i Mats konstnärliga praktik är att arbeta för en förbättring av deras samhälle - Mat är jobbar för särskilt begränsade artister genom podcasten Shadow Work Podcast och i strävan på att läka en generation av män och kvinnor som har radikaliserats genom att växa upp i kapitalistiskt patriarkat – via de grafiska romanerna Pseudo och den kommande Bad Boys.

 

BEAST STUDIO

BEAST Studio består av Li och Robert, två grafiska formgivare som älskar tryck. Sedan 2013 har de drivit studion som utöver grafisk design också innehåller ett tryckmakeri där risografin står i centrum. De trycker på uppdrag av andra, producerar egeninitierade projekt och håller föreläsningar och workshops om tryck och kreativitet. De försöker skapa intressanta samarbeten med likasinnade, bland annat genom att upcycla pappersspill till nya produkter. Under våren 2022 var BEAST Studio en av producenterna bakom utställningen “That’s Riso!” på Form/Design Center.