En internationell salong för grafisk form i dess vida bemärkelse. Ett tillfälligt rum för kreativitet, inspiration, internationellt kulturutbyte och kunskap och en serie föreläsningar och workshops som möjliggör möten utövare emellan.

Ett ”drawing room” både i betydelsen finrum för långväga gäster på besök men också en tillåtande teckningssal. Det kreativa rummet startar som ett carte blanche dag 1 och fylls efterhand på med material genom möten utövare emellan.

Vi bad tre kreatörer i regionen att namnge några internationella utövare som inspirerar dem i deras praktik och som de skulle vilja ”hålla salong” för. Vi bjöd sedan in dessa kreatörer för att vid varsitt tillfälle hålla en publik föreläsning samt att för en speciellt inbjuden grupp av utövare hålla en workshop.

Syftet med projektet är framför allt att skapa alibi för utvecklande möten mellan internationella utövare men också att lyfta fram några av vår regions kreatörer som för en allmänhet kanske är okända.

DATUM FÖR PUBLIKA FÖRELÄSNINGAR:
22.10.15 Santtu Mustonen + M&E
19.11.15 Julia Born + Matilda Plöjel / Lisa Olausson
10.12.15 Studio Laucke Siebein + ATWTP

Följ projektet på Facebook och Instagram: drawingroom_fdc

Drawing room görs i samarbete med Svenska Tecknare Syd.

Projektet genomförs i samverkan med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.