Genom passionsdrivna tvärvetenskapliga kollisioner skapas ny kunskap som genererar konkreta lösningar. Läs mer om Art & Science Initiative »