Ide-baserad designpraktik med fokus på hållbar samhällsutveckling. Produktutveckling baserad på cykliska resursflöden. Bedriver forskningsbaserade konstnärliga utvecklingsprojekt i egen regi exempelvis Sustaniable Kitchen 2007 and Cyclic Food Chain 2013