I samarbete med S-P-O-K och under ledning av Olof Kolte var målet för studenterna att designa ett cirkulärt system som kan ersätta ett befintligt linjärt system. Ett cirkulärt system innebär att de resurser och den energi som går åt för att tillverka en produkt kan återanvändas eller få nytt syfte. Produkterna är designade för lokal produktion i Skåne. Alla produkter är tillverkade med olika gjutningsmetoder och de material som har använts är aluminium, brons, betong och porslin.

Med projektet hoppas man kunna visa vilka möjligheter som finns för cirkulära system och lokal produktion, och därmed verka för en bättre hållbar framtid.

Läs mer om produkterna här» (engelsk text)