Skånsk museikollektion är ett pilotprojekt mellan Form/Design Center, Malmö Museer, 9 formgivare verksamma i Skåne samt 9 skånska museer. Samarbetet syftar till att ta fram lokala produkter inspirerade av föremål i de skånska museernas samlingar. Dessa ska sedan finnas till försäljning i museernas butiker som en samlad kollektion. Formgivarna är bosatta i Skåne och produkterna ska tillverkas lokalt. Projektet uppmuntrar till fortsatt användning och utveckling av kulturarv men tanken är också att resultatet ska ha ekonomisk betydelse för både formgivare och museer.

Formgivare + museum

Nestor Campos + Glimmingehus
Lotta Olsson + Helsingborgs museer
Jenny Nordberg + Ystads konstmuseum
Kristina Stark + Kulturen
Mina Karami + Landskrona museum
Gustav Carlberg + Malmö Museer
Olof Kolte + Regionmuseet Kristianstad
Andréason & Leibel + Skissernas Museum
Stoft studio + Trelleborgs Museum