M.U.S (Malmö Upcycling Service) är ett designkollektiv baserat i Malmö. Konceptet som vi arbetar med är att designa objekt helt baserat på spill från den lokala industrin. Initiativ syftar till att generera nya ideér och tankar kring hur en kan formge och producera på ett mer hållbart vis samt skapa förutsättningar för mer cirkulär tillverkning.

Kollektivet består idag av industri- och produktdesigners Emilia Borgvall, Anna Gudmundsdottir och Sonja Signäs som efter examen drogs till varandra genom ett sprakande intresse för att experimentera med material och en entusiasm för att arbeta med lokala tillverkare och hantverkare. Samarbetet syftar till att tänka om designprocesser, ifrågasätter designerns roll och demokratisera produktionsmetoder. Genom att använda återvunnet material som en bas för småskalig och lokal produktion så skapas möjligheter att formge unika och personliga produkter.