När produkter i betong produceras skapas alltid ett överskott av våt betong. M.U.S – Malmö Upcycling Service har tagit fram enkla formar som överbliven betong kan hällas över i och användas, istället för att kasseras. Färgerna på sittmodulerna är inspirerade av fasader runt om i Malmö. Produkten är ett samarbete med Starka Betong i Kristianstad.

Malmö Upcycling Service är ett Malmöbaserat designkollektiv som utforskar potentialen i att ta tillvara på material som blir över från lokal produktion – material som just nu ses som skräp. Initiativets huvudsakliga syfte är att ifrågasätta designerns roll i produktionsledet för att främja cirkulär tillverkning och en hållbar designprocess. M.U.S arbetar främst med restmaterial från skånska industrier för att skapa nya produkter och på så sätt ändra synen på spill.

Designers

Malmö Upcycling Service: Anna Gudmundsdottir, Sonja Signäs, Ellen Berglund, Matilda Ulvbielke & Linda Claesson.