Utställningen Unplugged presenterar en möjlig framtid där energibrist kan förekomma oftare på grund av att samhället övergått till ett helt förnybart energisystem.

Energibrist kan visa sig i form av strömavbrott eller begränsningar i hur mycket el som kan användas. Genom att bjuda in besökaren till ett helt vanligt kök, där vissa detaljer i inredningen och produkterna antyder att något är annorlunda, visar utställningen en bekant men samtidigt alternativ vardag som vidgar synen på individens och samhällets nuvarande elberoende. Besökaren utmanas att reflektera över sitt energiresilienta livspussel – vad skulle hända vid ett längre strömavbrott?

Utställningen vill skapa förståelse för att en framtid med viss energibrist inte måste innebära problem, utan tvärtom, en möjlighet att påskynda en omställning till en mer hållbar vardag.

Unplugged är en del av forskningsprojektet Design för en energiresilient vardag som drivs av bl.a. RISE (Research Institutes of Sweden) och Chalmers tekniska högskola.

Projektet har finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.