Vi befinner oss mitt i en energikris. Minskad tillgång och skenande priser tvingar oss alla att fundera på hur vi kan hantera denna nya verklighet – både akut idag och framöver i takt med en nödvändig ökad användning av förnybara energikällor. Form/Design Center har bjudit in föreläsare från två aktuella designforskningsprojekt som på olika sätt diskuterar omställning och hållbar framtid.

Helena Strömberg, lektor vid Chalmers, berättar om projektet Visioner för en vardag med begränsad el som just nu visas i utställningen Unplugged på Form/Design Center. Helena delar tankar kring hur vi kan integrera produkter och kunskap för energiresiliens i vardagen.

Kristina Lindström och Li Jönsson, lektorer vid K3/Malmö Universitet, presenterar det framtidsorienterande projektet Grief and Hope. Vilken roll kan både sorg och hopp spela när grundläggande förändringar av vår tillvaro behöver genomföras?

Arrangemanget är gratis men kräver anmälan. Om du vill köpa en enklare lunch ange det vid anmälan (+ ev allergi).

Mer om projekten

Visioner för en vardag med begränsad el / Design för en energiresilient vardag

Vår vardag blir alltmer uppkopplad och beroende av el samtidigt som stabil tillgång på el blir osäkrare. Hur ska det gå ihop? I projektet Design för en energiresilient vardag har vi utforskat en vardag där tillgången på el ibland är begränsad och försökt utmana idén om att vi behöver ständig och obegränsad tillgång till el för att leva ett gott liv. 

Vi har utgått ifrån möjligheten att snabbt kunna minska användningen av fossil energi om både hushåll och andra aktörer i samhället accepterar att det då och då blir kortare strömavbrott eller begränsningar i hur mycket el vi får använda. Det kan låta besvärligt, men tänk om vi kan förbereda vår vardag för sådana störningar - om störningarna kan bli en del av ett gott liv med hjälp av design?

Utifrån intervjustudier med hushåll i hela Sverige berättar vi om utmaningar och möjligheter med en vardag som är mindre beroende av el. Vi visar också på hur produkter skulle kunna designas annorlunda för att underlätta i en sådan vardag. Istället för att tänka krislåda och produkter som bara är till för att hantera störningar ser vi många möjligheter i att integrera produkter och kunskap för energiresiliens i vardagen.

Projektet har finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Hopp och Sorg i Omställning

Debatten om en omställning till ett fossilfritt samhälle fokuserar ofta på hur ny teknik, som biogas eller elektrifiering, kan ersätta fossilt bränsle. Det tas ofta för givet att vi kan fortsätta leva som förut. Detta trots att vår nuvarande livsstil gjorts möjlig genom tillgången på fossil energi.

I projektet Hopp och Sorg i Omställning har vi tillsammans med boende på skånsk landsbygd utforskat en slags re-orientering, där vi försöker lämna den väl upptrampade modernistiska stigen som ger allt sitt hopp till ny teknik. I stället har vi gett oss ut i en osäker terräng där vi tillsammans undersökt vilken roll både sorg och hopp kan spela när grundläggande förändringar av vår tillvaro behöver genomföras. Under våren 2022 har vi prövat denna framtidsorientering i form av en studiecirkel, som besökt olika platser på den skånska landsbygden där olika framtider kan anas och gör sig påminda. Genom olika övningar och diskussioner utforskade vi hur dessa platser, deras historia och möjliga framtider kan hjälpa oss att förbereda oss för en oviss framtid?  

Läs mer: griefandhope.mau.seinstagram.com/griefandhope/

Om föreläsarna 

Helena Strömberg är universitetslektor och programansvarig för masterprogrammet Industrial Design Engineering, på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola.

Kristina Lindström är lektor i design på institutionen för Konst, Kultur och kommunikation vid Malmö Universitet. Hon är medlem i forskningsplattformen Collaborative Future-Making på Malmö Universitet, där hon för närvarande driver projektet Hopp och Sorg i Omställning som utforskar hållbara framtider på skånsk landsbygd.

Li Jönsson är biträdande lektor i teori och praktik på institutionen för Konst, Kultur och kommunikation vid Malmö Universitet. Hon undersöker demokratistk engagemang genom experimenterande designforskning bl a i forskningsprojektet Hopp och Sorg i Omställning.