Svensk bokkonsts jury består av verksamma inom grafisk formgivning, förlag, tryckeri, bokbindning, illustration och fotografi. Juryn utser 25 böcker som uppfyller kraven på formgivning, typografiskt utförande, funktion, hållbarhet, innovationsgrad och kommunikation. Juryn premierar den goda vardagsboken såväl som de nyskapande uttrycken.

För att fira jubileet visas dessutom en kavalkad av tidigare års kataloger och utställningen rymmer även en kunskapshöjande introduktion till bokproduktionens spännande värld. 

Urval 2022

Bland urvalet och inlämnade bidrag noterar juryn att trådar är ett återkommande och utmärkande spår både innehålls- som produktionsmässigt. En tråd leder någonstans och används för att binda ihop och skapa mönster. Men det kan också innebära att behöva lösgöra sig från arvstrådar, ett ord som även finns i titeln på en av de utvalda böckerna. Ett starkt innehållsligt tema bland de inlämnade böckerna var skildringar av förlust och sorg. Trådar till det förflutna och det som gått förlorat återfinns också i bindningsteknikerna, där färgade trådar vävs in i berättelserna.

Märkbanden, eller läsbanden, som fungerar som exklusiva bokmärken i tyg, var påtagligt fler i år. Det gäller även användningen av skyddsomslag i formgivningen. Ytterligare en populär produktionsdetalj var de öppna bokryggarna. Det går också att se en stor användning av rå, ljus kartong och en återhållsamhet när det gäller färger. Grått är vanligast, men även svart och brunt framträdde starkt i flera böcker.