Ett genomgående tema bland flera av 2021 års utvalda böcker är boken som paket, box och arkiv. Det syns ett behov av att fånga in och sy ihop splittrade fragment, för att skydda det ömtåliga och för att sätta ljus på det unika och flyktiga. Kanske finns det en läkande dimension i att välja ut, samla ihop, arkivera och packa in.

Ett av de prisade bidragen kom inpackat i en gul handvävd Furoshiki, ett tygstycke som enligt japansk tradition används i stället för papper för att slå in gåvor.

Tävlingen Svensk Bokkonst

Syftet med Svensk Bokkonst är att stimulera och inspirera till kvalitet inom produktionen av böcker. De böcker som premieras utgör goda exempel vad gäller formgivning, typografiskt utförande, funktion i förhållande till produktionskostnad, hållbarhet, slitstyrka samt miljömässighet, innovationsgrad och kommunikation. Svensk Bokkonst lyfter fram exempel på goda vardagsböcker såväl som nyskapande uttryck.

Bedömningen sker utifrån följande sex kriterier:  

Formgivning  
Typografiskt utförande  
Funktion i förhållande till produktionskostnad  
Hållbarhet, slitstyrka samt miljömässighet  
Innovationsgrad  
Kommunikation  

Vinnarna tillkännages vid en prisgala på Kungliga biblioteket i oktober varje år, då också böckerna presenteras i en unikt formgiven katalog.