Med anledning av att utställningen Shareful Sege Park visas på Form/Design Center bjuder några av byggherrarna från området in till ”Meet and Greet Sege Park” – ett unikt tillfälle att ställa frågor till byggherrarna om vilka framtida boendemöjligheter de erbjuder men också att prata med representanter från Malmö stad om hur delning och gemensamt ägande, i ett helt stadsområde, kan vara en del av lösningen för att kunna bibehålla en hög levnadsstandard utan att tära på planetens resurser.

 

ANMÄLAN: Drop in, ingen anmälan krävs  

 

Utställningen Shareful Sege Park presenterar utmaningar och förslag på hållbara boendelösningar, där delningsekonomin har en framträdande roll. Shareful Sege Park beskriver även det gemensamma arbete som 12 byggherrar, Eon, VA Syd och Malmö stad gör för att skapa ett område där det ska vara lätt att leva hållbart. Utställningen pågår fram till den 23 februari.