Besök framtidens Sege Park från din dator eller mobil! På lanseringseventet presenteras bland annat modellen och viktiga resultat och lärdomar från projektet Sharing Cities Malmö. Sege Park i Kirseberg är inte bara en kommande stadsdel, utan också en så kallad ”Testbädd” för olika lösningar inom delningsekonomi som innebär att människor delar på varor och tjänster – så att man kan äga mindre men samtidigt få tillgång till mer.

 

Sharing Cities Malmö Sege Park är inte bara en kommande stadsdel, utan också en så kallad testbädd för olika hållbarhetslösningar inom bland annat delningsekonomi. Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster så att man kan äga mindre och samtidigt få tillgång till mer. Sedan år 2017 har Sege Park ingått i det nationella programmet Sharing Cities Sweden som finansieras av Vinnova. I Sege Park har fokus varit att driva på framförallt delningsperspektivet i utvecklingen av det nya bostadsområdet. I år avslutas projektet och viktiga resultat och lärdomar presenteras på sluteventet Lansering av framtidens Sege Park. Sharing Cities Malmö samordnas av Malmö stad. Samarbetspartners är Fastighets AB Trianon, Eon Energilösningar AB, Form/Design Center, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds universitet Internationella miljöinstitutet, IVL Svenska miljöinstitutet och ABF Malmö.