– Från inbillning till utbildning. Delningsekonomi är ett pardoxalt begrepp som ger mig myror i huvudet... och jag gillar både paradoxer och myror i huvudet, säger Thomas Öberg, sångare i Bob Hund. Vi blir allt fler människor i världen och ska dela på allt mindre resurser. Skulle alla leva som vi gör i Sverige räcker inte ens fyra jordklot till. Vårt krav på tillväxt står i kontrast till de miljömål vi måste uppnå. De flesta håller med om att vi måste förändra vår livsstil, men det ska helst ske någon annanstans. Not in my backyard. Delningsekonomin tar avstamp i att våra resurser används smartare och effektivare. Genom att låna eller hyra av varandra istället för att köpa nytt blir tillgång det nya ägandet. Även intelligenta hus och elsystem som kommunicerar och skräddarsyr produktionen minskar slöseriet. NIMBY är en utställning om delningsekonomi inom ramen för projektet Sharing Cities Sweden. Designers Andréason & Leibel har skapat koncept och utställningsdesign med illustrationer, animationer och objekt.

PLATS: Form/Design Center ARRANGÖR: Form/Design Center FÖR VEM: Alla KOSTNAD: Gratis ANMÄLAN: Anmäl dig senast 20 mars, begränsat antal platser.

Anmäl dig här:

Invajo.com

Invajo.com