Verken som visas i utställningen är gjorda av glas i olika färger som används för att skapa illusioner av halvädelstenar. Denna typ av stenar, exempelvis jade, har historiskt varit väldigt åtråvärda objekt, de polerades och placerades på små ställ som oftast var tillverkade av ett mörkt träslag. I Lius objekt skapas djup genom att lägga lager av olika nyanser glas ovanpå transparent glas. Glaset har han samlat under flera år, somligt är tillverkat redan innan han är född och kopplingen bakåt ger ytterligare en dimension till verken. För varje glassten har Liu också formgivit ett unikt ställ som printats med 3D-skrivare i stället för det traditionella stället i trä. Avsikten är lekfull – kontrasten mellan de olika materialen väcker tankar kring kopiering och äkthet.

”Att studera historiska föremål får mig att tänka på det förflutna, att reflektera över min tillvaro och blicka mot framtiden. Sedan jag flyttade till Sverige har folk alltid frågat om mitt ursprung, det fick mig att inse min begränsade förståelse för Taiwan, landet jag växte upp i. Vid ett besök på National Museum of Taiwan History, fick jag syn på en stenyxa i samlingarna. När jag såg formen och strukturen på föremålet fick jag en stark känsla av att vilja gestalta den i glas, materialet jag behärskar”, säger Liu Chien-Kuang.

För Liu fungerar arbetet med glas som ett sätt att lära sig mer om en komplicerad omvärld. Han studerar hantverkstekniker från det förflutna och söker objektens outtalade berättelser. Genom att återuppfinna berättelserna skapar han ett eget materiellt universum.

Liu Chien-Kuang

Liu Chien-Kuang är född 1988 i Kaohsiung, Taiwan. Sedan examen från The National Taiwan University of Education Art and Design, har han arbetat i såväl Japan, Danmark, Norge, Sverige som i Kina, och influerats både av kulturella skillnader och olika tekniker. Lius konstnärskap har också formats av studier på Royal Danish Academy of Fine Arts på Bornholm och han har en masterexamen från Konstfack CRAFT! 2019. Idag driver han en egen studio i Gustavsberg och driver tillsammans med Alexandra Nilasdotter designbyrån Normal Object Factory.

7 X KONSTHANTVERK

Stone from other mountain – past, present, future är den fjärde utställningen i en serie om sju med samtida konsthantverk. Utställningsserien 7 x konsthantverk är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center och syftet är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap om och stärka visningsmöjligheterna för konsthantverk i Skåne. För varje utställning görs en utlysning bland Konsthantverkscentrums medlemmar, varannan gång för en separatutställning och varannan gång för en grupputställning.