Repeat it! är den första i en serie om sju utställningar som visar 11 verk med fokus på upprepning i olika material och tekniker. Utställningen vill skapa en helhet med tematiken som en röd tråd och visa bredd i olika material och uttryck, mellan visuellt och taktilt. De utvalda verken representerar kvalitéer där varje verk bär sin egen berättelse och unika utgångspunkt; som också speglar konsthantverkets kraft att sträcka sig bortom objektet i reflektion kring materialets och hantverkets tradition, sociala och existentiella frågor. I utställningen visas verk som refererar till brukstradition och praktföremål, tillsammans med verk som är mer undersökande, experimentella och berättande uttryck.

Medverkande konsthantverkare

 • Annette Gulbaek
 • Erika Emerén
 • Terese Williams
 • Eva Zethraeus
 • Eva Moritz
 • Catarina Hällzon
 • Karin Roy Andersson
 • Elisabet Frick
 • Annika Andersson
 • Masayoshi Oya
 • Moa Lönn

7 x konsthantverk

7 x konsthantverk är en serie med sju utställningar om konsthantverk och genomförs under perioden 2020 – 2023 genom ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center. Projektet visar konsthantverkets bredd och den expertis som konsthantverkaren besitter genom olika exempel på föremål och berättelser som presenteras i utställningarna.