FEMALE TRACES  

En utställning som presenterar möbelklassiker, internationella såväl som nationella, från tidigt 1900-tal och framåt, alla signerade kvinnliga formgivare. Utställningen är producerad av Möbeldesignmuseum i Stockholm.

Läs mer

Kl 12:00

Lars Bülow och Kersti Sandin Bülow berättar om utställningen Female Traces och Möbeldesignmuseum tillsammans med designjournalist Ingrid Sommar som reflekterar över dagens möbelbransch och designvärld. Var syns kvinnorna? 

SVENSK BOKKONST 

Ta del av 25 föredömligt producerade böcker som representerar en hög produktionskvalitet och är goda förebilder för bokkonst. Utmärkelsen uppmärksammar hur rik och komplex boken är som medium för kommunikation – bland bidragen till 2020 års upplaga märktes särskilt tendenser till experiment med format och färgexplosioner i inlagan.

Läs mer

SPOK PUNKT 

Fyra möbelgrupper representerar SPOKs arbete med att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.  SPOK – samtida produktion och konsumtion, är en plattform som verkar för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen även till en mer lokal konsumtion. 

Läs mer

Samtidigt i huset:  

PUSH-UPS 

I utställningen PUSH-UPS visas keramiska verk av den spanska formgivaren Attua Aparicio skapade under hennes residens på Ifö Center i Bromölla. Genom målinriktade övningar har hon testat gränser både vad gäller material och teknik. Ringlad lera strävar nerifrån och upp, fylls med glas och ljus resulterandes i en kombination av skulptur och funktion. 

Läs mer