Program

– Introduktion av Designdriven förändring för hållbara plastsystem

  • Noomi Egan – Kommunikatör, Lunds universitet
  • Julia Hertzman – Arkitekt, Form/process
  • Anna Gudmundsdottir – Projektledare SPOK, Form/Design Center
  • Angelica Åkerman – Ansvarig strategisk utveckling inom arkitektur, Form/Design Center


– Föreläsning om plast utifrån ett material-och systemperspektiv

  • Fredric Bauer – Forskare och biträdande universitetslektor, Lunds universitet

– Q&A om utlysningen

– Reflektion om samskapande och dialog; design och akademi

  • Fredric Bauer – Forskare och biträdande universitetslektor, Lunds universitet
  • Kajsa Willner – Designer, Studio Kajsa Willner

Anmälan

Anmäl dig kostnadsfritt här