Utställningen Materiality & Aggregation har sin utgångspunkt i en forskningsrapport från Lunds universitet framtagen av forskningsprogrammet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) om hur man möter samhällets stora hållbarhetsutmaningar relaterade till plast. Plast har en viktig roll att spela för en mer hållbar framtid genom dess materialegenskaper och funktionalitet men samtidigt måste materialets baksidor uppmärksammas. De fem vägarna; minskad konsumtion, ökad återvinning, färre typer, biobaserad plast och biologisk nedbrytbar plast, tolkas separat i utställningen, men kommer tillsammans vara avgörande i omställningen till en mer hållbar framtid.  

Forskning/Producent: Forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, leds från Lunds universitet och samlar forskare från olika lärosäten och discipliner samt industriparter som representerar hela värdekedjan inom plast, från råvara till färdig produkt. Det finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. www.steps-mistra.se Designer/Utställningsdesign/Curator: Kajsa Willner Grafisk design: Daniel Christensen Samarbetspartners/Sponsorer: Tarkett | Rondo | General Plastic Scandinavia AB | HF Industri & Marine | VINK essåplast Group AB Tack till: Victor Modin och Isabelle Magnusson