Malmökontor – I egen regi

Här presenteras projekt från fyra Malmöbaserade kontor som gjort byggen i egen regi till en central del av sin verksamhet.

I egen regi

Urvalet är inte uttömmande, men projekten är några av de allra mest innovativa i fältet. Tre projekt härrör från samma plan – storkvarteret Spårvägen i Malmö – och andra finns i andra delar av Skåne.

Malmö är idag den mest spännande staden i Sverige för arkitektur i egen regi. Siegels Urbana Villor, som 2009 vann Kasper Sahlin-priset, blev ett slags startskott, och det finns idag en ovanlig koncentration av kvalitativa projekt och kontor, och dessutom en planavdelning som intresserar sig för frågan.

 

MEDVERKANDE KONTOR ↓

Förstberg Ling

Förstberg Ling

Projekt: FLO57, FL038

Förstberg Ling är ett arkitektkontor som grundades i Malmö 2015 av Björn Förstberg och Mikael Ling. Alla projekt, både mindre och större, är formgivna ur ett på samma gång tekniskt och estetiskt perspektiv där resultatet ofta hamnar i gränslandet mellan det självklara och det överraskande.

Läs mer
Belleville

Belleville

Projekt: Kv Biljetten

Belleville arkitektkontor bildades 2014 av Anna Englöv och Jeanette Lundberg efter en flerårig bakgrund på Arkitektmagasinet i Malmö - ett av de första arkitektkontoren att bygga bostäder i egen regi. Sedan starten har det även varit deras målsättning.

Läs mer
Stadstudio

Stadstudio

Projekt: Kivikhusen, Hamnoasen

Stadstudio grundades av Alexander Lenre Simittchiev 2011 och består idag av 10 arkitekter. De jobbar med arkitektur i alla skalor och skeden. Stadstudio jobbar främst som konsulter och jobbar för de flesta stora utvecklarna med storskaliga och intressanta projekt. Men för att lära oss mer om yrket och att bli bättre konsulter utvecklar de bostäder i egen regi i den lilla skalan.

Läs mer