Bortom egen regi – En helt annan väg

Siegel
Egnahemsfabriken

Byggande i egen regi rymmer en stor potential för annorlunda byggnader och stadsplaner. Men byggande i egen regi kan också vara en språngbräda för helt annorlunda sätt att bedriva en arkitektverksamhet.

I egen regi

Siegel och Egnahemsfabriken är två praktiker som använt byggande i egen regi som en ingång till särskilt ovanliga sätt att arbeta.

Siegels verksamhet har under de senaste tio åren expanderatfrån byggande i egen regi till en verksamhet som inkluderar såväl långsiktig förvaltning som uthyrning, försäljning och hotell. Siegel delar här med sig av tankar och lärdomar från tre projekt ur en växande lista av egen regi-projekt. Egnahemsfabriken är en förening och byggplattform som bedriver medskapande designprocesser och genomför kollektiva byggen där processen i sig är en mötesplats som genererar kulturella mervärden och stärker socialhållbarhet – processen är lika viktig som det byggda resultatet.

 

MEDVERKANDE KONTOR ↓

Siegel Iggy_010

Siegel

Projekt: Ohboy, Iggy, Shiitake

Siegel är ett fastighetsbolag med arkitektur-, bygg- och förvaltningsverksamhet för bostäder, hotell, restaurang och affärsverksamheter. de hör som kontor hemma i den posthumana arkitekturstilen (den funktionalistiska, moderna ställer människan i centrum, den posthumana även djur, insekter, växter, jord, eld, luft och vatten) 

Läs mer
Röd Ark

Egnahemsfabriken

Projekt: Husebybergen

Egnahemsfabriken är ett tvärdisciplinärt kooperativ som består av arkitekter, snickare, landskapsarkitekter, trädgårdsmästare, byggpedagoger med flera. Kärnan i deras verksamhet är att de ritar och bygger hus tillsammans med och åt deras medlemmar.

Läs mer