Projektet Moving Mountains är en slags pilgrimsfärd likt Nils Holgerssons resa i Selma Lagerlöfs berättelse, men Lab La Blas resa täcker både tid, rum och de material som separerar deras barndomshem (Luleå) och platsen de bor på idag (Malmö). Till skillnad från Nils magiska äventyr på gåsryggen där han observerar landskapet från ovan är deras arbete en orientering genom det. Från nord till syd undersöker de förhållandena mellan landskapen och människorna som tar, använder och konsumerar dess material – samtidigt som de upptäcker nya saker om sig själva, var de kommer ifrån och var de är på väg. På vägen granskar de landskapen, människorna och materialens samexistens och hur de konstant förändras av varandra.

Filmen ackompanjeras av möbelserien ‘BBQ’ – en hyllning till det industriella granvirket – en rik resurs som sällan används för möbeltillverkning på grund av dess mjukhet. Virket har färgats genom att marinera, gnugga och massera varje bit i en blandning av gruvavfall och golvdamm från svenska järnmalms- och koppargruvor för att sedan limmas ihop med en form av tallharts.

Axel Landström och Victor Isaksson Pirtti bildar tillsammans ”konceptfabriken” Lab La Bla. Genom objekt, material och installationer tar deras research-baserade arbete form ur de suddiga gränserna mellan människa, industri och geopolitik.