I filmen The Witch and the Red Magic Grape, som är en del av det större projektet Moving Mountains, tittar Lab La Bla närmare på bröd, träd och järnmalm och dess intima relation till den svenska välfärden och hur historiska, kulturella och politiska narrativ har definierat synsättet på våra landskap i århundraden.

Föreläsningen, precis som det ackompanjerande projektet, tar form i en slags resejournal där duon navigerar sig mellan Malmö och Kiruna genom att följa bröd, träd och järnmalm i olika tidpunkter och platser i materialens livscykel. På vägen granskar Lab La Bla landskapen, människorna och materialens samexistens och hur de konstant förändras av varandra.

Föreläsningen behandlar Lab La Blas arbetssätt och vad som kan hända när man läser av sin omgivning i tid istället för form. Att uppfatta material som något ständigt föränderligt gör att förståelsen av det kommer påverkas av den tid du möter de i. Att förmedla saker i tid är en ansvarsfull metod då det tillåter betraktaren att fråga: Vad har detta varit tidigare? Vad kan det bli? Vad borde det vara? Föreläsningen visar hur olika material, tankar, synsätt eller industrier relaterar och påverkar varandra – och hur det i sin tur informerar Lab La Blas arbetsprocess.

Lab La Bla

Axel Landström och Victor Isaksson Pirtti bildar tillsammans ”konceptfabriken” Lab La Bla. Genom objekt, material och installationer tar deras research-baserade arbete form ur de suddiga gränserna mellan människa, industri och geopolitik.