Axel och Victor har båda studerat silversmide och industridesign men hade redan sin första workshop tillsammans på lekplatsen som barn i Luleå, där de växte upp grannar och genast blev bästa vänner. Idag letar lekkamraterna efter roliga och absurda sätt att manipulera traditionella produktionsprocesser och material med ”konceptfabriken” Lab La Bla. Duon tillverkar mellan motsatser – gruva och jordbruk, mjukt och hårt, önskat och oönskat, landsbygd och tätort. Genom objekt, material och installationer tar deras research-baserade arbete form ur dem suddiga gränserna mellan människa, industri och geopolitik.