Liksom de små bärbara växthusen i glas, ”wardian cases” – som i synnerhet på 1800-talet förflyttade levande växter från och till världens alla hörn för att utöka samlingarna av plantor och kunskapen om att hålla någonting vid liv – flyttar nu utställningen Plots Prints Projections från växthuset och trädgården Serra dei Giardini i Venedig till Form/Design Center i Malmö. Vad innebär det att flytta en utställning? Att förflytta något ut ur sin kontext, för att ställa det i en annan? Vad innebär det att fälla och förflytta ett träd? Ta det ur sitt sammanhang, bearbeta det till sågat virke, för att sedan genomgå en vidare förädlingsprocess.

Intresset för att trä ska ersätta andra material vid byggandet av våra städer är såväl en klimatmässig, politisk, som en arkitektonisk fråga. Träd hjälper till att minska koldioxidhalten i atmosfären och det är ett av få förnybara byggmaterial. Arkitektur och design kan belysa och hjälpa till att problematisera och stärka kulturen och utvecklingen av hållbart skogsbruk, trätraditioner och träteknologier.

I Plots Prints Projections ger utställarna olika perspektiv på hur arkitekturens och designens representationer, projektioner, dess bilder och instruktioner, förflyttar information och hur dessa materialiseras i trä. Men också hur materialet trä i sig kan utgöra en instruktion för tillverkning. I ett nära samarbete med tillverkningsindustrin har trämaterialets egenskaper, berättelser och egenheter undersökts i skärningspunkten mellan traditionellt hantverk och digitala tillverkningsprocesser. De olika delarna av Plots Prints Projections undersöker på olika vis arkitekturens översättningar mellan det fysiska och digitala, konstgjorda, fiktiva och verkliga.

Medverkande

Gran
In Praise of Shadows
Katja Pettersson & TAF
Krupinski / Krupinska
Nordmark & Nordmark
Norell / Rodhe
Space Popular

Utställningsarkitektur

Brrum

Grafisk form

STSQ

Curator

Ulrika Karlsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, partner i Brrum samt professor i arkitektur på KTH i Stockholm.

Projektledare

Tove Dumon Wallsten, Sveriges Arkitekter

Utställningen ingår i samarbetsprojektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect av Sveriges ArkitekterSvenskt TräSvenska Institutet och Folkhem.