Ett syfte med Nomadisk Paviljong är att upprätta en rumslig plattform för att initiera ett tvärsektionellt utbyte mellan personer, företag och föreningar. Genom den temporära mötesplatsen möjliggörs arrangemang på olika platser så att kunskap om bland annat hantverkstraditioner, skogsbruk och minoritetskulturer kan göras tillgänglig för en bredare publik.

Med inspiration från skogen och näver som byggnadsmaterial blir paviljongen en rumslig gestaltning av en hög tallskog. Den omfamnande och trygga sammansättningen av de traditionella naturmaterialen får en öppenhet och välkomnar besökaren att ta del av utrymmet genom den lätta och luftiga uppbyggnaden av paviljongens trästomme. Träkonstruktionen tar inspiration från sammanfogningar och materialval som återfinns i byggnader, möbler och föremål från de skogsfinska områdena i Mellansverige.

Paviljongen är skapad av Pia Högman genom ett nära samarbete med Nadén Arkitektur och Snickeri och finansierad genom medel från bland andra Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

Projektidén grundar sig i det interregionala kulturprojektet och den konstnärliga bildningsresan Falnande Språk - ur Finnskogen, organiserad av Region Gävleborg genom samverkan med en rad regionala, lokala och nordiska aktörer, hösten 2020.